L cunsëi dl GAG 

L vedl y l neuf cunsëi dl GAG. Da manciancia a mandrëta: Miran, Mirko, Alex, Aaron, Titus, Janluca, Matteo, Daniel, Martin

Martin Dejori - presidënt

Nasciù ai 11.11.1994 à ënghe ël scumencià bel da pitl a jì a crëp dassënn, dantaldut deberieda cun Alex. Enghe Martin à dat do ala belëza de nosc crëps y nscì  ie si gran pascion deventeda l' alpinism.

N valguna vies:

 • Via degli Studenti -  Civetta - via nueva
 • Colonne d' Ercole - Civetta
 • La storia infinita - Agner
 • Cattedrale - Marmolada
 • Schmid - Matterhorn-Nordwand
 • Colton McIntyre - Grandes Jorasses

 

Cel. +39 331 7941845                    email: martin_dejori@hotmail.de


Alex Walpoth - scrivan

Nasciù ai 11.04.1994 al bel da pitl mut scumencià a ji a crëp y à ënghe riesc arjont n livel scialdi aut. Meche l plu bel ti sa a ël a fe vies tl crëp y tla dlacia sun parëis auc y salveresc. Alex a giapà l "Alpiner Förderpreis 2015" dl AVS.

N valguna vies: 

 

 • Via degli Studenti - Civetta - via nueva
 • L scibl - Parëi de Bredles - via nueva
 • Colonne d' Ercole -  Civetta - prima repetizion
 • Heckmaier - Eigernordwand
 • Amore e Ombra -  Val - vie nueva
 • L Nes - Saslonch - prima "freie Begehung"

 

Cel. +39 339 8212908                        email: alex_ipod@hotmail.de


Titus Prinoth - cassier

Nasciù ai 12.08.1998 ti à si pere tosc dat l'ispirazion de jì a crëp. Bel da jëunn o miec dit da pitl mut fova ël bon de fé vies da mat ries. 

N valguna vies:

 

 • Via degli Studenti - Civetta - via nueva
 • Kein Rest von Sehnsucht - Civetta
 • Via tl Vënt - Parëi de Bredles
 • Heckmaier - Eigernordwand
 • L Nes - Saslonch - prima "freie Begehung"
 • L Cator - Parëi de Bredles - "freie Begehung"

Janluca Kostner - cunselier

Nasciù ai 29.09.1998 pratighea ël bel plu ngrum de ani l'apizeda sportiva y ie te chësc sport n atlet dla nazionale taliana. Ma ti ultimi ani à Janluca scumencià a se dediché cun pascion ënghe ala pert alpinisctica dl jí a crëp.

N valguna vies:

 

 • Dolomieu -  Mëisules dala Biesces
 • Voyage - Grand Capucin
 • Millenium -  Pilastro Marmolada
 • Vint ani do -  Mëisules dala Biesces
 • Heckmaier - Eigernordwand
 • Fanziëuta - Pitla Fermeda

 

Daniel Demetz - cunselier

Nasciù ai 08.03.1993 iel cresciù su a Santa Cristina ulache da belau uni viere de si cësa veijun l Saslonch. Tres si gran pascion per la natura y i crëps al scumencià a jì for deplu da mont su. Do l cunsëi di Jëuni dla Lia da Mont fejel śën ënghe pert pra chël dl GAG.

N valguna vies:

 

 • La lavagna - Piz Ciavazes
 • Manuel Moroder - Saslonch
 • Mont Blanc + Mont Maudit - Via dei Trois 
 • Lacedelli - Cima Scotoni
 • Spigolo Gaeta - Montagna Spaccata  
 • Barre des Écrins - Via Normale

 

 

 


Miran Mittermaier - cunselier

Nasciù ai 27.09.1992 à Miran do n viac tl Nepal abinà la pascion per l jì a crëp y danpro via ënghe per duta l'autra attiviteies che à da n fé cun l alpinismo.  Ti ultimi ani al tëut ca belau uni dì che l ova dlaurela y à nscila al bel fat na bela cumpëida de skitouren y viës alpin!

N valguna vies:

 

 • Uein Line - Gran Fermeda - via nueva
 • Lobuche peak East 6119 m - Nepal
 • Regenbogen - Meisules dala Biesces
 • Siglinde Kante - Meisules dala Biesces
 • Demetz - Gran Cir - d'inviern
 • I droc - Val

Mirko Fill - cunselier

Nasciù ai 11.08.1991 iel cresciù a Laion y bel da pitl fovl for dassën sportivo. Daujin al sport de atletica al for abu na gran pascion per la montes, dantaldut ënghe chëles plu autes tla Westalpen. Mirko ie a cësa te duta la formes dl alpinismo.

 

N valguna vies:

 

 • Hörnli Matterhorn
 • Nord dl Zebru
 • Plan B - Zwölferkofel
 • Mont Blanc Traverse
 • Costantini Ghedina - Tofana di Rozes
 • Via de chei da dlait - Torre Firenze
 • Watzmann Ostwand

 

 

Duc i cumëmbri dl cunsëi dl GAG fej pert di Judacrëp Gherdëina